วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ค่าบริการรักษาพยาบาลในสหรัฐอเมริกา

“ปัญญา​​ล้ำค่ากว่าอัญมณีและทุกสิ่งที่เจ้าปรารถนาไม่อาจเปรียบกับปัญญาได้เลย
 ชีวิตยืนยาวอยู่ในมือขวาของปัญญาส่วนในมือซ้ายมีความมั่งคั่งและเกียรติยศ
 ทางของปัญญาเป็นทางของความร่มรื่นและวิถีทั้งสิ้นของปัญญาคือความสงบสุข
ปัญญา​​เป็นต้นไม้แห่งชีวิตแก่ผู้ที่ฉวยเธอไว้ บรรดาผู้ที่ยึดเธอไว้แน่นจะสุขสบาย
สุภาษิต 3:15-18

สถานีวิทยุ National Public Radio ร่วมกับมูลนิธิ Robert Wood Johnson และ Harvard School of Public Health ได้ร่วมกันทำการสำรวจความคิดเห็นผู้ป่วยในอเมริกัน (The Sick in American Poll) โดยพบว่า 27% ของคนอเมริกันที่ต้องพึ่งบริการระบบการแพทย์ เนื่องจากความเจ็บป่วย หรือ ความพิการ กำลังเผชิญกับปัญหาค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ชาวอเมริกัน 9ใน10 คน เชื่อว่าค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลในระบบการแพทย์กำลังเป็นปัญหาสำคัญของชาติ และ 70% ของผู้ป่วยชาวอเมริกันเห็นด้วยว่าปัญหานี้ได้เลวลงตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

เมื่อถามว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ค่ารักษาพยาบาลในสหรัฐอเมริกาสูงขึ้น ผู้ป่วยอเมริกันส่วนใหญ่ตอบว่า การเรียกเก็บเงินค่าบริการ ของหน่วยงานที่เรียกเก็บเงินผลิตภัณฑ์และค่าบริการที่แพงเกินไป ซึ่งรวมถึง บริษัทยา (85%) โรงพยาบาล (78%) บริษัทประกัน (75%) และ แพทย์ (58%)
ผู้ป่วย 70% ให้ความเห็นด้วยว่า เป็นเพราะคนไม่ใส่ใจดูแลเรื่องสุขภาพของตนให้ดีทำให้เกิดการใช้บริการทางการแพทย์มากขึ้น และทำให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากขึ้น
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ผู้ป่วยระบุคือ 61% เห็นว่ามีความไม่ตรงไปตรงมา และไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์   54% เห็นว่าการไม่ร่วมมือกันในการรักษาพยาบาลทำให้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการและทำหัตถการซ้ำซ้อน และ 51% เห็นว่าเป็นเพราะค่าใช้จ่ายของประชากรผู้สูงอายุ กฎระเบียบของรัฐบาล และค่าใช้จ่ายของระบบ Medicare และ Medicaid ที่มีค่าใช้จ่ายมากจนควบคุมไม่อยู่
            นอกจากนี้  ผู้ป่วย 47% ยังมีความเห็นว่าแพทย์และพยาบาลไม่ได้ใช้เวลาอย่างพอเพียงกับผู้ป่วยในการอธิบายเหตุผลต่อปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการรักษาพยาบาล และ ผู้ป่วย 44% บอกว่า ประชาชนไม่ได้ทำตามคำแนะนำหรือรับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์
            ได้อ่านผลการสำรวจความคิดเห็นผู้ป่วยในอเมริกันแล้ว ผมอยากเห็นสำนักสำรวจความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งในเมืองไทยทำการสำรวจความคิดเห็นบริการทางการแพทย์ของไทยบ้างเพื่อจะได้ทราบความคิดเห็นของผู้ป่วยชาวไทย
ผู้ป่วยที่ต้องไปใช้บริการจากโรงพยาบาลบ่อยๆย่อมรู้ดีถึงปัญหาในระบบการแพทย์ในเรื่องการประสานงานรักษาพยาบาล การทำงานเป็นทีมและการสื่อสาร และการไหลของงานสื่อสารกับผู้ป่วย
การแก้ไขปัญหาช่องว่างระหว่างผู้ให้บริการทางการแพทย์และผู้ป่วยที่มารับบริการ ผู้ป่วยต้องเป็นศูนย์กลางของการบริการ ด้วยการสื่อสารที่ทำความเข้าใจกับผู้ป่วยและให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการสิ่งที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้จริงๆ สิ่งนี้จะเป็นการช่วยปิดช่องว่างของการบริการ และนำไปสู่การใช้จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพในที่สุด
Bill Frist กล่าวว่า “อเมริกามีแพทย์ที่ดีที่สุด พยาบาลที่ดีที่สุด โรงพยาบาลที่ดีที่สุด เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ดีที่สุด และยาที่ทันสมัยที่สุดในโลก ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่ประเทศนี้จะไม่มีการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก”
เรากำลังตามหลังอเมริกามิใช่หรือ? L

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น