วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ยินยอมรับผู้นำ Permission “I love those who love me; whoever looks for me can find me.  I have riches and honor to give, prosperity and success. What you get from me is better than the finest gold, better than the purest silver.”
Proverbs 8:17-19

ตั้งใจว่าจะรอให้เรื่องการชุมนุมหลากหลายจบเสียก่อนถึงจะเขียนบทความต่อ เพราะเรื่องที่เขียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ เกรงว่าเขียนไปแล้วผู้อ่านที่กำลังอยู่ในอารมณ์ติดตามประเด็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองจะไม่มีอารมณ์สนใจอ่านเรื่องที่เขียนประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งก็เกรงว่าเนื้อหาที่เขียนซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้นำ อาจจะทำให้ผู้อ่านที่มีความหลากหลายทางความคิดเห็นทางการเมือง เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ว่า เนื้อหาสาระที่ผมเขียน ไปว่าผู้นำคนใดคนหนึ่ง แล้วจะมากล่าวหาผมว่าเขียนเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งผมเคยมีประสบการณ์มาแล้ว เมื่อผู้อ่านมีความเข้าใจว่าเนื้อหาบทความเอนเอียงไปเข้าข้างฝ่ายหนึ่งก็แสดงความไม่พอใจตอบโต้ จนเป็นประเด็นให้ผู้อ่านคนอื่นอีกหลายคนแสดงความรู้สึกตอบโต้ เนื่องจากเห็นตรงกันข้ามกับผู้ที่แสดงความไม่พอใจ

วันนี้ต้องตัดสินใจเขียนต่อเพราะไม่รู้ว่าจะต้องรอไปอีกกี่วันเรื่องทางการเมืองถึงจะมีทางออก ขอเรียนย้ำกับท่านผู้อ่านอีกครั้งว่า เรื่องที่เขียนต่อไปนี้ ไม่มีเจตนาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองแต่ประการใด ไม่ได้เขียนว่าใคร หรือชื่นชอบใคร เขียนเรื่องหลักการทั่วๆไปของการเป็นผู้นำเท่านั้น

บทความในตอนที่แล้วเขียนเรื่องผู้นำตามตำแหน่ง ซึ่ง John C. Maxwell ได้เน้นเรื่องผู้นำต้องมีอิทธิพลโน้มน้าว (Influence) จิตใจของผู้ติดตามจึงจะทำให้ผู้นำประสบความสำเร็จในการใช้อำนาจ และหน้าที่ตามตำแหน่งสำเร็จ Maxwell บอกว่า ผู้นำตามตำแหน่ง เป็นผู้นำในระดับที่ 1 (First level) หรือระดับประถม เพราะผู้นำมีตำแหน่งบีบให้คนต้องยอมทำตามอำนาจในตำแหน่งอยู่แล้ว ดังนั้นผู้นำที่เข้าสู่ตำแหน่งแล้ว จึงต้องพัฒนาการนำของตนให้สูงขึ้นไปในระดับที่ 2 คือระดับที่เรียกว่าได้รับการยินยอมรับ (Permission) คือเปลี่ยนจากการที่คนยอมรับเพราะตำแหน่ง พัฒนามาเป็นคนยอมรับเพราะเห็นศักยภาพของผู้นำ สิ่งที่ Maxwell เน้นในระดับที่ 2 การยินยอมรับ คือเรื่องต่อไปนี้ 

Connecting people เชื่อมโยงติดต่อกับคน
ผู้นำจำเป็นต้อง เชื่อมโยงติดต่อกับคนอยู่ตลอดเวลา และต้องเพิ่มจำนวนคนที่ต้องติดต่อเชื่อมโยงให้มากหลายขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพของคนที่ผู้นำติดต่อเชื่อมโยง และในด้านความหลากหลายของสาขาอาชีพ และธุรกิจ เพื่อผู้นำจะได้รับข้อมูลในวงกว้างมากขึ้น มีความหลากหลายมากขึ้น และมีความลึกของข้อมูลมากขึ้น ผู้นำหลายคนใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลนานมาก เพราะเครือข่าย (Network) คนที่ผู้นำติดต่อเชื่อมโยงไม่กว้างขวาง ไม่หลากหลาย และไม่ลึกพอ ทำให้การตัดสินใจของผู้นำช้า และตัดสินใจไม่แม่นยำเพราะมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

Good relationship สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
เป็นเรื่องที่ผู้นำทุกคนต้องระมัดระวัง เพราะการเป็นผู้นำ มีความอ่อนไหว (Sensitive) มากกว่าปกติเนื่องจากผู้ติดตามมีความคาดหวังต่อผู้นำมากกว่าคนอื่นๆ ดังนั้นการแสดงออกทั้งท่าที อากัปกริยา วาจา น้ำเสียง ที่ฝรั่งเรียกว่า Gesture นั้น มีผลต่อความสัมพันธ์มาก ผู้นำต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ติดตามเสมอ ซึ่งไม่ได้หมายความว่า ผู้นำไม่สามารถแสดงความรู้สึกที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของตน เพียงแต่ต้องระมัดระวังไม่ให้ไปบั่นทอนความสัมพันธ์กับผู้อื่น

Work with and work for ทำด้วย และทำเพื่อ
ผู้นำต้องสร้างการรับรู้ของผู้ติดตามให้พวกเขารู้สึกว่า ผู้นำกำลังทำงานด้วย (Work with) ไม่ปล่อยให้ผู้ติดตามเกิดความรู้สึกว่าโดดเดี่ยว ถูกทิ้งให้ทำงานตามลำพัง ไม่ได้รับความสนใจ หรือการสนับสนุนจากผู้นำเลย และต้องทำให้ผู้ติดตามมีความมั่นใจและสบายใจว่า ผู้นำทำเพื่อ (Work for) ประโยชน์ขององค์กร เพื่อเป้าหมายส่วนรวม ไม่ใช่ทำเพื่อตัวเอง หรือผลประโยชน์ที่แอบแฝงของตน จึงจะทำให้ผู้ติดตามยอมรับได้สนิทใจ และมีความไว้วางใจ (Trust) ในตัวผู้นำ

Get along and go along เข้ากันได้ และไปด้วยกันได้
ทัศนคติในการทำงานด้วยกันเป็นเรื่องสำคัญของผู้นำ ที่ต้องปรับเพื่อให้สามารถทำงานเข้ากับทีมงานบริหาร และผู้ติดตามได้ เพราะถ้าผู้นำเข้ากันได้ดี (Get along well) กับผู้ติดตาม งานก็เดินหน้าไปสู่ความสำเร็จได้ดี เพราะจะมีผลทำให้ทั้งผู้นำ ทีมงาน และผู้ติดตาม ไปด้วยกันได้ดี (Go along well) ด้วย เนื่องจากการทำงานให้สำเร็จได้ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร การมีทัศนคติที่เข้ากันได้ จะทำให้ทั้งผู้นำและผู้ติดตาม สามารถทำงานไปด้วยกันได้เป็นระยะเวลายาวนาน

Follow you because I like you ตามเธอเพราะฉันชอบเธอ
เมื่อผู้นำเข้ากันได้กับผู้ติดตาม และทำงานไปด้วยกันได้ ทำให้ความสัมพันธ์ในการทำงานราบรื่น และมีความสุข บรรยากาศการทำงานมีความท้าทายแต่ไม่เคร่งเครียด ความรู้สึกของผู้ติดตามจะเปลี่ยนจากความรู้สึกที่ต้องทำตามผู้นำเพราะถูกตำแหน่งและหน้าที่บังคับ เป็นทำตามผู้นำเพราะรู้สึกชอบในตัวผู้นำ จะเป็นความรู้สึกชอบในด้านความคิด วิสัยทัศน์ หรือแนวทางการบริหาร หรือ บุคลิกภาพ หรือ อุปนิสัยใจคอ หรือวิถีชีวิต (Life style) ของผู้นำก็แล้วแต่ความรู้สึกและมุมมองที่แตกต่างกันของแต่ละคน แต่ทัศนคติ และความรู้สึกของผู้ติดตาม ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ยินยอมรับความเป็นผู้นำมากขึ้นแล้ว

I like you and do extra for you ฉันชอบเธอและทำให้เธอเป็นพิเศษ
เมื่อผู้นำได้รับการยอมรับจากผู้ติดตาม พูดภาษาชาวบ้าน คือได้ใจของผู้ติดตามแล้ว ผลที่ตามมาคือ ผู้ติดตามจะมีความรู้สึกพิเศษให้แก่ผู้นำ มีความต้องการอยากทำอะไรมากกว่าปกติเป็นพิเศษให้แก่ผู้นำ มีใจอยากทำงานแบบถวายหัว ทุ่มเทให้สุดๆ เพื่อช่วยผู้นำทำงานให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว งานจะมีทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ ซึ่งเป็นผลดีต่อการนำของผู้นำอย่างมาก เพราะถ้าผู้ติดตามไม่ชอบผู้นำ ผลจะออกมาในทางตรงกันข้าม อย่างที่เราทราบกันดี คือผู้ติดตามพากันใส่เกียร์ว่าง หรือเกียร์ถอย งานจึงมีปัญหาอุปสรรคไปเสียทุกเรื่อง เข้าทำนอง เดินหน้าเป็นสะดุด เดินหยุดๆเป็นระยะ มีจังหวะเป็นพักคอย  ทำน้อยๆแบบขอไปที มีปัญหาก็ไม่แก้ เรื่องแย่ๆโยนให้เจ้านาย ถ้าเป็นแบบนี้ การนำของผู้นำไปได้ไม่ไกลแน่

แล้วผู้นำจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้ใจได้การยินยอมรับจากผู้ติดตาม

กุญแจความสำเร็จ (Key success) อยู่ที่ ความสัมพันธ์ (Relationships) ของผู้นำ กับผู้ติดตาม ผู้นำที่อยากได้การยินยอมรับจากผู้ติดตามต้องมี

Concerning ความห่วงใยเอื้ออาทร
ผู้นำต้องมีความห่วงใยเอื้ออาทรในตัวผู้ติดตาม มีความใส่ใจ (Attention) มีความตระหนัก (Awareness) ในชีวิตการทำงาน และชีวิตครอบครัวของผู้ติดตาม ผู้นำแสดงออกให้ผู้ติดตามรู้ว่า สนใจเฝ้าติดตามดูอยู่เสมอ และมีความห่วงใยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนผู้ติดตามเมื่อต้องการความช่วยเหลือ

Caring การคอยดูแล
ผู้นำต้องคอยดูแล และมีความรักเมตตา (Passion) ต่อผู้ติดตาม ในยามที่มีปัญหา อุปสรรคในการทำงาน หรือมีความทุกข์ลำบากในชีวิตส่วนตัว ผู้นำแสดงออกซึ่งความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ และให้คำแนะนำที่ดี ช่วยหาทางออกในการแก้ไขปัญหา และแสดงความชื่นชมยินดี เมื่อผู้ติดตามประสบความสำเร็จ สุขหรือทุกข์ก็อยู่ด้วย

Communicating การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ผู้นำต้องสื่อสารกับผู้ติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปิดช่องว่างความเข้าใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากสังคมไทยไม่ชอบการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา แต่ชอบใช้ข่าวลือในการสื่อสาร ทำให้ข่าวสารจากผู้นำ ไปไม่ถึงผู้ติดตามระดับล่าง หรือกระจายไปไม่ทั่วถึง หรือเนื้อหาข่าวสารไปไม่ครบถ้วน อาจทำให้ผู้ติดตามเกิดความไม่เข้าใจ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความร่วมมือของผู้ติดตาม ยิ่งผู้นำที่มีผู้ติดตามจำนวนมากยิ่งต้องมีระบบการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมาก

Committing พันธะผูกพัน
ผู้นำต้องมีพันธะผูกพันกับงานที่ผู้ติดตามทำ เพราะงานบางอย่างผู้นำสามารถปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองได้ (Let it happen) โดยไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยว งานบางอย่างผู้นำต้องมีส่วนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือผู้ติดตามงานถึงจะเกิด (Help it happen) เพราะลำพังกำลัง ความสามารถ และทรัพยากร ที่ผู้ติดตามมี แม้จะมีศักยภาพที่จะทำได้ แต่จะเกิดขึ้นได้ด้วยความยากลำบาก การให้การสนับสนุนของผู้นำจะทำให้งานเกิดขึ้นได้เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีงานบางอย่างที่ยากเกินศักยภาพของผู้ติดตาม งานระดับนี้ผู้นำต้องเป็นผู้ตัดสินใจ ฟันธงด้วยตนเอง (Make it happen) งานถึงจะสำเร็จ เพราะอำนาจ บารมี ของผู้ติดตามยังไม่แกร่งกล้า ผู้นำจึงมีพันธะผูกพัน เป็นผู้เข้าไปช่วยเหลือให้งานสำเร็จ ไม่ปล่อยให้เป็นภาระที่หนักเกินไปของผู้ติดตามที่ต้องรับผิดชอบ

Connecting เชื่อมโยง
ผู้นำต้องเข้าใจเรื่องการเชื่อมโยงกับผู้ติดตามให้ดี และต้องรู้จักเชื่อมโยงเรื่องในอดีต กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเชื่อมโยงต่อไปกับอนาคต เพราะชีวิตคนและองค์กร มีทั้ง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต จึงไม่สามารถตัดขาดจากอดีต และไม่สามารถตัดขาดกับอนาคตได้ การเชื่อมโยงกับผู้ติดตามจึงต้องดูภูมิหลังในอดีต และสถานการณ์ปัจจุบันของผู้ติดตาม และสิ่งที่ผู้ติดตามคาดหวังในอนาคต ต้องเอาตัวผู้ติดตามเป็นศูนย์กลาง (What you want?) ไม่ใช่เอาตัวผู้นำเป็นศูนย์กลาง (What I want?) การเชื่อมโยงจึงจะเกิดผล และ เป็นประโยชน์ต่อการนำของผู้นำ

          ขอสรุปลงท้ายด้วยคำพูดสวยๆและมีความหมายลึกซึ้งของ Maxwell ว่า  
 “You can love people without leading them. But you cannot lead people without loving them.”

ท่านสามารถรักคนโดยไม่ต้องนำพวกเขา แต่ท่านไม่สามารถนำคนโดยไม่รักพวกเขา

Lao Tze ปราชญ์ชาวจีนสั่งสอนลูกหลานว่า “Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage” 

การที่ถูกใครสักคนรักอย่างลึกซึ้งทำให้ท่านมีพละกำลัง ในขณะที่ท่านรักใครสักคนอย่างลึกซึ้งทำให้ท่านมีความกล้าหาญ

อยากเป็นผู้นำที่ดี ต้องมีความรักให้แก่ผู้ติดตามเสมอ

รักกันไว้เถิดครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น