วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ทวีปAntarcticaกำลังละลาย

 “ด้วยว่าในคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่ง อย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงทุกวันนี้ และในเบื้องหน้าจะไม่มีต่อไปอีก            มัทธิว 24:21

การศึกษาใหม่ พบว่าชั้นน้ำแข็งขนาดมหึมาในทวีป แอนตาร์กติกา กำลังถูกน้ำทะเลที่ร้อนข้างใต้ทำลาย สิ่งนี้บ่งชี้ว่าระดับน้ำทะเลในอนาคตจะสูงขึ้นเร็วกว่าที่นักวิทยาศาสตร์ได้เคยพยากรณ์ไว้ก่อนหน้านี้
ซีกตะวันตกของทวีป แอนตาร์กติกา ทั้งแถบกำลังสูญเสียชั้นน้ำแข็งลอยน้ำ 23 ฟุต ทุกปี
จนถึงขณะนี้ นักวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่แน่นอนของสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร หรือ การที่มนุษย์ทำให้โลกร้อนอาจเป็นสาเหตุได้อย่างไร
คำตอบ จากการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารธรรมชาติคือ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศมีบทบาททางอ้อม แต่สิ่งที่มีผลในการทำลายที่ใหญ่กว่าคือ ถ้าน้ำแข็งในทวีปแอนตาร์กติกา จะถูกละลายด้วยด้วยอากาศร้อนล้วนๆ
Hamish Pritchard นักธารน้ำแข็งวิทยาที่ British Antarctic Survey, กล่าวว่า การวิจัยซึ่งใช้ดาวเทียมตรวจจับน้ำแข็งขององค์กร นาซ่า แสดงให้เห็นว่าอากาศร้อนแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถอธิบายได้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นแก่ทวีป แอนตาร์กติกา จากการตรวจสอบในรายละเอียดเพิ่มเติม พบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกัน อธิบายถึงสาเหตุของการละลายของชั้นน้ำแข็งลอยน้ำจำนวน 20 ชั้น ซึ่งแสดงให้เห็นร่องรอยว่าการละลายเกิดจากความร้อนของน้ำทะเลที่อยู่ใต้ก้อนน้ำแข็ง การเปลี่ยนแปลงทิศทางของกระแสลมทำให้น้ำทะเลที่ค่อนข้างร้อนกว่าไหลเข้ามาใกล้และอยู่ข้างใต้ของชั้นน้ำแข็งที่ลอยน้ำ
การเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมน่าจะเกิดจากปัจจัยร่วมหลายตัว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอากาศ การเกิดปล่องโอโซน และการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์ทำขึ้น

ภาพแสดงชั้นน้ำแข็งของชายฝั่งด้านตะวันตกของทวีปบางลง ที่เห็นเป็นส่วนสีแดงแสดงว่าน้ำแข็งมีความหนามากกว่า 550 เมตร ในขณะที่เห็นเป็นสีฟ้านั้นแสดงว่าน้ำแข็งมีความหนาบางกว่า 200 เมตร
Pritchard กล่าวว่า เมื่อชั้นน้ำแข็งลอยน้ำละลายและบางลง จะมีผลทำให้หิมะและน้ำแข็งบนธารน้ำแข็งบนบกเลื่อนลงสู่ก้อนชั้นน้ำแข็งลอยน้ำ และในที่สุดลงสู่ทะเล ทำให้น้ำทะเลสูงขึ้น ชั้นน้ำแข็งลอยน้ำที่หนาโดยปกติจะช่วยรักษาไม่ให้หิมะและน้ำแข็งบนบกไหลลงสู่ทะเล ซึ่งในเวลานี้ สิ่งเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นแล้ว

กระบวนการทั้งหมดนี้ทำให้เกิดระดับน้ำทะเลที่สูงมากขึ้นและเร็วขึ้น มากกว่าการที่อากาศร้อนละลายหิมะบนธารน้ำแข็งบนบกอย่างธรรมดา
            ผลการศึกษาสรุปว่า ชั้นน้ำแข็งมีความอ่อนไหวอย่างสูงมากต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเพียงเล็กน้อยโดยผ่านผลกระทบของลม และ สิ่งที่เกิดขึ้นในทวีปแอนตาร์กติกา อาจทำให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพอย่างรวดเร็วในการละลายของธารน้ำแข็งแล้วก็ได้


ถ้าชั้นน้ำแข็งทั้งหมดด้านตะวันตกของทวีปแอนตาร์กติกา ละลาย ซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายทศวรรษถ้าไม่ใช่เป็นศตวรรษ นักวิทยาศาสตร์คาดว่าจะทำให้น้ำทะเลทั้งโลกสูงขึ้นประมาณ 16 ฟุต
Andrew Cuomo กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเชื่อว่าการที่โลกร้อนขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก เป็นอันตรายต่อโลกของเรา”
            ครับ โลกร้อนขึ้นเป็นอันตรายต่อมนุษย์แน่ แต่เราเพียงรู้สึกอุ่นๆเท่านั้นครับ J

แหล่งข้อมูลจาก Associated Press   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น