วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

คุณค่าที่แท้จริง

คุณค่าที่แท้จริง
“แต่​ว่า​วัน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​นั้น จะ​มาถึง​เหมือน​อย่าง​ขโมย​แอบ​ย่อง​มา และ​ใน​วัน​นั้น ท้องฟ้า​จะ​ล่วง​เสีย​ไป​ด้วย​เสียง​ที่​ดัง​กึกก้อง และ​โลกธาตุ​จะ​สลาย​ไป​ด้วย​ไฟ และ​แผ่นดิน​โลก​กับ​สิ่ง​สารพัด​ที่​มี​อยู่​ใน​โลก​นั้น จะต้อง​ไหม้​เสีย​สิ้น”                                                      2 เปโตร 3:10
               
 พระธรรม ข้อนี้เขียนไว้กว่าสองพันปีแล้ว แต่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ผิดปกติไปจากเดิมที่เกิดขึ้นทุกภูมิภาคทั่วโลกในเวลานี้ น่าจะทำให้เราฉุกคิดได้ว่า สิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกกำลังกังวลใจกับความจริงที่กำลังเกิดขึ้น (Inconvenient truth) ว่าโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอย่างผิดปกติอย่างมากนั้น กำลังจะสอดคล้องและเป็นไปตามสิ่งที่ได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ตอนนี้หรือไม่
ถ้าความจริงที่เรากำลังไม่สบายใจจะเกิดขึ้นจริงตามที่ได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ ทรัพย์สินเงินทองที่เราดิ้นรน ไขว่คว้า แย่งชิง หามากันทั้งชีวิตจะกลายเป็นสิ่งไร้ค่าทันที เพราะเวลาที่เราพบกับพระเจ้า เราไม่ได้เอาสิ่งเหล่านี้ติดตัวไปด้วย ดังนั้นจะมีประโยชน์อันใดกับการดิ้นรนกระเสือกกระสนหาคุณค่าทางวัตถุในโลกนี้ เพราะ

- No point using limited life to chase unlimited money.
ไม่มีประโยชน์ ที่จะใช้ชีวิตสั้นๆ ที่มีอายุจำกัด ไปไล่ล่าหาเงินที่มีจำนวนไม่จำกัด ตราบเท่าที่ยังมีความโลภอยู่ในใจ

- No point earning so much money you cannot live to spend it.
ไม่มีประโยชน์ ที่จะหาเงินจำนวนมากมายมหาศาล แต่ไม่สามารถมีชีวิตยืนยาวจนใช้เงินที่หามามากมายได้ทั้งหมด

- Money is not yours until you spend it.
เพราะเงินของคุณในบัญชีธนาคารถูกคนอื่นเอาไปใช้ประโยชน์ จนกว่าคุณจะถอนมันออกมาใช้

- No point working so hard to provide for the people you have no time to spend with.
ไม่มีประโยชน์ ที่จะทำงานแสนหนักเพื่อหาเงินให้คนที่คุณไม่มีเวลาอยู่กับเขา เพราะคุณมัวแต่เอาเวลาไปหาเงิน

- When you are young, you use your health to chase your wealth.
-When you are old, you use your wealth to buy back your health.
เมื่อคุณยังหนุ่มสาว คุณใช้สุขภาพของคุณไล่ล่าหาความมั่งคั่ง แต่เมื่อคุณแก่เฒ่า คุณกลับต้องใช้ความมั่งคั่งที่คุณทุ่มเทหามาตลอดเวลา กลับไปซื้อสุขภาพของคุณคืนมา แต่มันมักจะช้าไปเสียแล้วที่จะได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมา

- How happy a man is, is not how much he has but how little he needs.
ความสุขมากน้อยของเรา จึงไม่ใช่จำนวนมากเท่าไหร่ที่เรามี แต่เป็นจำนวนน้อยเท่าไหร่ที่เราต้องการต่างหาก
พระเยซูคริสต์ทรงสอนเศรษฐีหนุ่มที่ถามพระองค์ถึงวิธีการจะได้ชีวิตนิรันดร์ว่า “จงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถาแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ แล้วจงตามเรามา และเป็นสาวกของเรา” (มัทธิว19:21) สิ่งที่พระองค์ทรงสอนเราคือการไม่ยึดติด กับสิ่งที่เราเข้าใจว่ามีค่า ซึ่งไม่ใช่คุณค่าแท้จริงของชีวิต
Warren Buffet กล่าวว่า “Don’t waste your money on unnecessary things, just spend on them who really in need rather”
 อย่าเสียเงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็น แต่ให้ใช้เงินไปกับคนที่มีความจำเป็นมากกว่า
Michael de Montaigne กล่าวว่า “The value of life lies not in the length of days, but in the use we make of them.”
 คุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ความยาวของวันเวลา แต่อยู่ที่การใช้วันเวลาให้เป็นประโยชน์Jอาเมน

สมชัย ศิริสุจินต์ 20 มีนาคม 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น