วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ความจริง10 ประการง่ายๆของ Sir Terry Leahy

“มีเล็กน้อยพร้อมกับมีความชอบธรรม ก็ดีกว่ามีรายได้มากพร้อมกับความอยุติธรรม ใจของมนุษย์กะแผนงานทางของเขา แต่พระยาห์เวห์ทรงนำย่างเท้าของเขา”
สุภาษิต 16:8-9
Sir Terry Leahy ผู้บริหารสูงสุดของTesco เข้าทำงานที่Tesco เมื่อปี 1979 ซึ่งในขณะนั้น Tesco ขายสินค้าเพียง 1 ใน 10 ของจำนวนสินค้าที่ขายในปัจจุบัน ในประเทศอังกฤษ 95%ของคนอังกฤษสามารถไปห้าง Supermarket ที่แตกต่างกันได้ถึง 3 แห่งหรือมากกว่านั้นโดยใช้เวลาภายใน 15 นาทีจากที่เขาอยู่อาศัย และในช่วงเวลา 1เดือน โดยเฉลี่ยลูกค้าไปซื้อของในSupermarket ที่แตกต่างกันถึง 3 แห่ง
มูลค่าของการขายที่ลูกค้าสับเปลี่ยนจ่ายระหว่างห้าง Supermarket ที่แตกต่างกันในเวลานี้มีมูลค่ามากกว่า 10 พันล้านปอนด์ต่อปี เงินจำนวนนี้แหละที่ทำให้การแข่งขันดุเดือด และทำให้ราคาสินค้าถูกลง ดังนั้นเมื่อคุณหยิบสินค้าขึ้นจากล้อเข็นเพื่อชำระเงิน ขอให้คิดถึงจำนวนคนที่ช่วยทำให้สินค้ามาอยู่ในมือคุณเช่น เกษตรกร ผู้แปรรูปอาหาร คนกลั่นเบียร์ ชาวประมง โรงงานขนาดเล็ก รถลากจูง ซึ่งคือ เส้นเลือดของห่วงโซ่อุปทานที่กระจายข้ามภูมิภาค ข้ามประเทศ และข้ามทวีป

ต่อไปนี้คือ ความจริงธรรมดาง่ายๆ 10 ประการ ของ Sir Terry Leahy
(The Ten Simple Truths of Sir Terry Leahy)
1.           ความไว้วางใจ (Trust)
ความไว้วางใจเป็น พื้นฐานของการเป็นผู้นำที่ดี การสร้างแรงบันดาลใจให้คนเกิดความไว้วางใจในตัวผู้นำเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จ เพราะคนอาจจะยังคงเชื่อฟังผู้นำ แต่พวกเขาอาจจะปฏิบัติตามอย่างไม่ค่อยเต็มใจ หรือปฏิบัติตามด้วยใจเพียงครึ่งเดียว และอาจเกิดความลังเลใจในการจะปฏิบัติตามเมื่อผู้นำสั่งพวกเขา
2. ค่านิยม (Values)
ค่านิยมของ Tesco ที่ Sir Terry Leahy เน้น คือการเคารพผู้อื่น มีความสัตย์ซื่อ (Integrity) อุตสาหะอดทน (Perseverance) มีความสำนึกอย่างชัดเจนในสิ่งถูกและสิ่งที่ผิด (A clear sense of right and wrong) องค์กรที่ประสบความสำเร็จจะถูกตรึงด้วยค่านิยมที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะครอบงำการประพฤติปฏิบัติในองค์กร รู้ว่าสิ่งใดสำคัญ และรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเผชิญกับปัญหา การมีความจริงใจต่อชุดค่านิยมที่ชัดเจน เช่นการแสดงความเคารพผู้อื่น การให้รางวัลแก่คนที่ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ทำให้เกิดความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นหยั่งรากในองค์กร
3. ความจงรักภักดี (Loyalty)
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า การชนะใจและการรักษาความจงรักภักดีได้ คือวัตถุประสงค์ที่ดีที่สุดขององค์กรใดๆที่พึงจะมี ทุกครั้งที่ใครก็ตาม ต้องทำการตัดสินใจ ควรถามตนเองเสียก่อนว่า สิ่งที่ตัดสินใจจะทำให้คนมีความจงรักภักดีต่อเรามากขึ้นหรือไม่ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท เพราะความจงรักภักดีจะก่อตัวติดกับคน เป็นเรื่องของเหตุผลส่วนหนึ่ง และเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกส่วนหนึ่ง ความจงรักภักดีที่เกิดขึ้นจะทำให้คนกลับมาซื้อของที่ห้างของบริษัท ทำให้คนลงทุนในหุ้นของบริษัท และใช้บริการอื่นๆของบริษัท
4. ความกล้าหาญ (Courage)
Sir Terry Leahy ไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนกล้าหาญโดยธรรมชาติ ออกจะเป็นคนขี้อายและระมัดระวังมากด้วยซ้ำ เขาจะเข้าไปดำเนินการใดๆก็ต่อเมื่อมีความมั่นใจในสถานการณ์และได้ประเมินความเสี่ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อเขาได้เป็นผู้บริหารสูงสุดของTesco เขามีความชัดเจนว่าอะไรคือเป้าหมายที่ควรจะมี ความต้องการของเขาคือ ประการที่หนึ่ง เขาต้องการซื้อบริษัท Marks & Spencer เพื่อกลายเป็นบริษัทอันดับหนึ่งของอังกฤษ ประการที่สอง เขาต้องการให้Tesco เป็นบริษัทที่แข็งแกร่งที่สุดในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร ประการที่สาม เขาต้องการที่จะเริ่มธุรกิจบริการปลีก เช่นบริการทางการเงิน หรือการสื่อสาร และประการสุดท้าย เขาต้องการให้Tesco มีพื้นที่ห้างค้าปลีกในต่างประเทศให้มากเท่าๆกับที่มีในประเทศอังกฤษ ในเวลานั้นยุทธศาสตร์ของ Sir Terry Leahy ถูกปฏิเสธจากหลายคนว่าเพี้ยน แต่ความจริงก็คือ เป้าหมายนั้นจะต้องใหญ่ (Bold) และท้าทาย (Daring) เป้าหมายต้องทำให้เกิดความตื่นเต้น (Excitement) และทำให้เราเกิดความกลัวเพียงเล็กน้อย (A little fear) และTesco ทำได้สำเร็จทุกประการในเวลาต่อมา
5. ปฏิบัติ (Act)
การกล่าวคำปราศรัย หรือการประกาศนโยบายสวยหรู เป็นเรื่องหนึ่ง ส่วนการเปลี่ยนคำพูดหวานๆที่ประกาศไปให้เป็นความจริงนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แผน (Plan) จะไม่มีความหมายอะไรเลย ถ้าไม่ได้เอามาใช้อย่างมีประสิทธิผล หลังการตัดสินใจ เราจำเป็นต้องเขียนลำดับเหตุการณ์หรือการปฏิบัติที่จะทำให้แผนนั้นกลายเป็นความจริง สิ่งที่เป็นอันตรายก็คือ ถ้าคุณไม่ทำ มันจะไม่มีสิ่งที่ตกลงร่วมกันได้ว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นต้องทำให้สำเร็จ
6. ดุลยภาพ (Balance)
สิ่งท้าทายสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ใดๆคือไม่เพียงแต่มีแค่การสร้างความสำนึกของการมีมิตรภาพที่ดีต่อกันเท่านั้น แต่ต้องมีกรอบการทำงาน(Framework) ที่ทำให้แต่ละคนสามารถแสดงบทบาทที่เห็นว่าดีและเหมาะสมที่สุดของตนได้ (Perform their roles as they best see fit.) ซึ่งหมายถึงการสนับสนุนให้คนมีความคิดริเริ่ม และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองกระทำ นี่คือดุลยภาพขององค์กร ที่ทำทุกคนเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมกันในทิศทางที่ถูกต้อง
7. ความง่าย (Simple)
เป้าหมายที่ง่ายทำให้คนทำสนใจ จุดยืนที่ธรรมดาง่ายต่อการที่คนจะเข้าใจ การปฏิบัติที่ง่ายทำให้ใช้เวลาน้อยในการเรียนรู้และประหยัดเวลาในการทำ และมีค่าใช้จ่ายน้อยด้วย (Simple acts take less time to learn and less time to do and cost less.) ระบบที่ง่ายใช้เวลาน้อยในการสร้าง ง่ายต่อการแก้ไขปรับปรุง และทำให้คนที่ปฏิบัติประจำมีความพึงพอใจ ที่จริงแล้ว ความง่าย เปรียบเสมือนมีดที่ตัดทะลุเส้นใยปัญหาความยุ่งยากในชีวิตที่พันกันอย่างยุ่งเหยิงเหมือนเส้น Spaghetti
8. ความประหยัด (Lean)
ความคิดประหยัด เป็นทางที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราได้ใช้ทรัพยากรน้อยลงในการผลิต เช่น ผงซักฟอกแบบเดิมที่เราใช้กันมานาน (Traditional detergent) ปริมาณมันมาก หนักและใช้พื้นที่มากในการเก็บ ทำให้ต้องใช้เวลาในการบรรจุหีบห่อ และเสียค่าใช้จ่ายแพงในการขนส่ง ซึ่งกินกำไรที่เราควรจะได้ ผงซักฟอกชนิดเข้มข้น (Concentrated washing detergent) ใช้บรรจุภัณฑ์น้อยกว่าดังนั้นจึงเสียค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าในการขนส่ง ผงซักฟอกชนิดเข้มข้นสามารถซักผ้าในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า จึงลดการใช้พลังงาน ถ้าทุกคนในโลกนี้เปลี่ยนมาใช้ผงซักฟอกชนิดเข้มข้น เราสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าสี่ล้านตัน ซึ่งนั่นจะเท่ากับการเอารถยนต์หนึ่งล้านคันออกไปจากท้องถนน
9. การแข่งขัน (Compete)
ทุกๆวัน คู่แข่งขันของคุณกำลังพยายามใช้ปัญญาที่จะเอาชนะธุรกิจของคุณ มัน เหมือนกับคุณเป็นนักการเมืองที่ต้องแข่งขันเลือกตั้งทุกวัน สิ่งที่ท้าชวนคุณคือการรีบทำให้การแข่งขันจบลง และปราบคู่แข่งขันของคุณให้ได้ ถึงจะทำให้คุณมีความสุขใจ ถ้าคุณเพิกเฉยไม่สนใจปล่อยให้คู่แข่งที่ด้อยกว่าคืบคลานเข้ามาอย่างเงียบๆข้างหลังคุณ นั่นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความผิดพลาดเท่านั้น แต่มันทำให้คุณเสียโอกาสด้วย การแข่งขันจึงเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับ ต้องต่อสู้ อย่ายอมพ่ายแพ้
10. ความจริง (Truth)
            “ความจริง” คือสิ่งที่สำคัญที่สุดใน สิบประการที่กล่าวมานี้ การแสวงหาความจริง หรือพูดความจริง ไม่ใช่เป็นเพียงความถูกต้องทางจริยธรรมเท่านั้นแต่เป็นข้อเท็จจริงของความสำเร็จในการบริหาร เราต้องเสาะหาต้นตอของปัญหา อย่าปิดบังสิ่งที่เราเรียนรู้ ค้นหาคำตอบที่แท้จริงของปัญหา อะไรคือเป้าหมายขององค์กร สิ่งสำคัญคือ คุณจะต้องสัตย์ซื่อต่อตนเองและต่อคนที่อยู่รอบๆคุณ แหล่งความจริงที่ดีที่สุด ส่วนใหญ่มักได้แก่คนที่อยู่รอบๆคุณ ลูกค้าของคุณ คนที่คุณรับใช้เขาอยู่ จงฟังและเรียนรู้จากพวกเขา เอาใจใส่ในคำแนะนำของพวกเขา และคุณจะมีโอกาสอย่างมากที่จะประสบความสำเร็จ
แหล่งข้อมูล: เรียบเรียงจาก Tesco Leader by TERRY LEAHY

2 ความคิดเห็น:

 1. สวัสดีทักทายกับทุกคนที่นี่ผมจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับนางเฮเลนาสินเชื่อบ้านองค์กรที่จะออกจากที่นี่เพื่อนำเสนอทุกชนิดของความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลทุกคนไม่ว่าสภาพของสถานะทางการเงินของคุณด้านล่างนี้มีชนิดของเงินให้กู้ยืมขอบคุณที่นำเสนอ .

  เราเสนอดังต่อไปนี้ประเภทของเงินให้สินเชื่อ
  สินเชื่อบุคคล (การรักษาความปลอดภัยและไม่มีประกัน)
  สินเชื่อธุรกิจ (การรักษาความปลอดภัยและไม่มีประกัน)
  สินเชื่อรวมต่ำลงหรือเป็นศูนย์การเงินเงินโปรแกรมที่มีจำหน่ายในอัตรา 2%
  อีเมล์ติดต่อ: loanconsolidationcenter01@gmail.com  ข้อมูลแรกที่จำเป็นคือ:

  ชื่อเต็ม:
  รัฐในประเทศ:
  สถานที่:
  อายุ:
  ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์:
  จํานวนเงินที่จำเป็น:
  เงินกู้ระยะเวลา:
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม
  ขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง

  อีเมล์ติดต่อ: loanconsolidationcenter01@gmail.com

  ตอบลบ
 2. สวัสดีทักทายกับทุกคนที่นี่ผมจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับนางเฮเลนาสินเชื่อบ้านองค์กรที่จะออกจากที่นี่เพื่อนำเสนอทุกชนิดของความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลทุกคนไม่ว่าสภาพของสถานะทางการเงินของคุณด้านล่างนี้มีชนิดของเงินให้กู้ยืมขอบคุณที่นำเสนอ .

  เราเสนอดังต่อไปนี้ประเภทของเงินให้สินเชื่อ
  สินเชื่อบุคคล (การรักษาความปลอดภัยและไม่มีประกัน)
  สินเชื่อธุรกิจ (การรักษาความปลอดภัยและไม่มีประกัน)
  สินเชื่อรวมต่ำลงหรือเป็นศูนย์การเงินเงินโปรแกรมที่มีจำหน่ายในอัตรา 2%
  อีเมล์ติดต่อ: loanconsolidationcenter01@gmail.com  ข้อมูลแรกที่จำเป็นคือ:

  ชื่อเต็ม:
  รัฐในประเทศ:
  สถานที่:
  อายุ:
  ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์:
  จํานวนเงินที่จำเป็น:
  เงินกู้ระยะเวลา:
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม
  ขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง

  อีเมล์ติดต่อ: loanconsolidationcenter01@gmail.com  สวัสดีทักทายกับทุกคนที่นี่ผมจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับนางเฮเลนาสินเชื่อบ้านองค์กรที่จะออกจากที่นี่เพื่อนำเสนอทุกชนิดของความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลทุกคนไม่ว่าสภาพของสถานะทางการเงินของคุณด้านล่างนี้มีชนิดของเงินให้กู้ยืมขอบคุณที่นำเสนอ .

  เราเสนอดังต่อไปนี้ประเภทของเงินให้สินเชื่อ
  สินเชื่อบุคคล (การรักษาความปลอดภัยและไม่มีประกัน)
  สินเชื่อธุรกิจ (การรักษาความปลอดภัยและไม่มีประกัน)
  สินเชื่อรวมต่ำลงหรือเป็นศูนย์การเงินเงินโปรแกรมที่มีจำหน่ายในอัตรา 2%
  อีเมล์ติดต่อ: loanconsolidationcenter01@gmail.com  ข้อมูลแรกที่จำเป็นคือ:

  ชื่อเต็ม:
  รัฐในประเทศ:
  สถานที่:
  อายุ:
  ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์:
  จํานวนเงินที่จำเป็น:
  เงินกู้ระยะเวลา:
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม
  ขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง

  อีเมล์ติดต่อ: loanconsolidationcenter01@gmail.com  สวัสดีทักทายกับทุกคนที่นี่ผมจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับนางเฮเลนาสินเชื่อบ้านองค์กรที่จะออกจากที่นี่เพื่อนำเสนอทุกชนิดของความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลทุกคนไม่ว่าสภาพของสถานะทางการเงินของคุณด้านล่างนี้มีชนิดของเงินให้กู้ยืมขอบคุณที่นำเสนอ .

  เราเสนอดังต่อไปนี้ประเภทของเงินให้สินเชื่อ
  สินเชื่อบุคคล (การรักษาความปลอดภัยและไม่มีประกัน)
  สินเชื่อธุรกิจ (การรักษาความปลอดภัยและไม่มีประกัน)
  สินเชื่อรวมต่ำลงหรือเป็นศูนย์การเงินเงินโปรแกรมที่มีจำหน่ายในอัตรา 2%
  อีเมล์ติดต่อ: loanconsolidationcenter01@gmail.com  ข้อมูลแรกที่จำเป็นคือ:

  ชื่อเต็ม:
  รัฐในประเทศ:
  สถานที่:
  อายุ:
  ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์:
  จํานวนเงินที่จำเป็น:
  เงินกู้ระยะเวลา:
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม
  ขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง

  อีเมล์ติดต่อ: loanconsolidationcenter01@gmail.com

  ตอบลบ