วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ดรรชนีการพัฒนามนุษย์ในประเทศไทยรายจังหวัด

“คนตระหนี่เร่งหาทรัพย์สมบัติ และไม่ทราบว่าความขัดสนจะมาถึงเขา
สุภาษิต 28:22
ต่อเนื่องจากบทความครั้งที่แล้ว ปรเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 103 จากจำนวนทั้งหมด 187 ประเทศ ในตารางดรรชนีการพัฒนามนุษย์ ที่จัดทำโดยสหประชาชาติ โดยประเทศไทยยังถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์ปานกลางด้วย และเมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยกันแล้ว ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 4 โดยมีประเทศสิงคโปร์ซึ่งอยู่ที่อันดับ 26 ของตารางดรรชนีการพัฒนามนุษย์ อยู่ในอันดับ 1 ของกลุ่ม ประเทศบูรไน ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 33 เป็นที่ 2 ทั้งสองประเทศนี้จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์สูงมาก ประเทศมาเลเซียซึ่งอยู่ในอันดับที่ 61 ของตารางการพัฒนามนุษย์เป็นที่ 3 ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์สูง ประเทศไทยอันดับที่ 103 ของตารางการพัฒนามนุษย์ เป็นที่ 4 ประเทศฟิลิปปินส์ อันดับที่ 112 เป็นที่ 5 ประเทศอินโดนีเซียอันดับที่ 124 เป็นที่ 6 ประเทศเวียตนามอันดับที่ 128 เป็นที่7 ประเทศลาว อันดับที่ 138 เป็นที่ 8 ประเทศกัมพูชา อันดับที่ 139 เป็นที่ 9 ทั้งหมดนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์ปานกลาง และ ประเทศพม่า อันดับที่ 149 เป็นที่ 10 ของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์ต่ำ
วันนี้อยากให้ท่านดูอันดับดรรชนีการพัฒนามนุษย์ของจังหวัดต่างๆในประเทศไทย ซึ่งผมไม่มีเจตนาที่จะเปรียบเทียบว่าจังหวัดใดดีกว่าจังหวัดใด ดรรชนีการพัฒนามนุษย์รายจังหวัดของประเทศไทยนี้ เป็นการรายงานของปี 2007 แต่พิมพ์เผยแพร่ในปี 2009 สิ่งที่น่าสนใจคือมีเพียง 5 จังหวัด ที่มีการพัฒนามนุษย์สูงมาก ตามรายงานได้แก่ กรุงเทพมหานคร พัทยา ภูเก็ต อุดรธานี และเชียงใหม่ และมีเพียง 10 จังหวัดคือ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ขอนแก่น สุราษฏร์ธานี สมุทรปราการ นครราชสีมา กระบี่ ประทุมธานี ระยอง และ อุบลราชธานี อยู่ในจังหวัดที่มีการพัฒนามนุษย์สูง ส่วนจังหวัดที่เหลือ อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีการพัฒนามนุษย์ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทยในปี 2007 อยู่ที่ 0.783 เขาเปรียบเทียบค่าการพัฒนามนุษย์ของแต่ละจังหวัดกับค่าการพัฒนามนุษย์ของประเทศต่างๆที่มีค่าเหมือนกันกับจังหวัด ตัวอย่าง เช่น จังหวัดภูเก็ต ค่าการพัฒนามนุษย์อยู่ที่ 0.931 เทียบเท่ากับประเทศ บูรไน และจังหวัดเชียงใหม่ ค่าการพัฒนามนุษย์อยู่ที่ 0.904 เทียบเท่า ประเทศสหอาหรับอิมิเรตส์
โปรดระลึกว่าเมื่อท่านดูอันดับการพัฒนามนุษย์ของจังหวัดต่างๆแล้วอย่าได้คิดวิตกกังวลจนเกินไป เพราะค่าการพัฒนามนุษย์เป็นเพียงตัวเลขที่คิดคำนวณโดยใช้สูตรทางสถิติซึ่งวัดเพียง 3 มิติ เท่านั้น คือ มิติด้านสุขภาพ การศึกษา และรายได้ของประชากร ในความเป็นจริงยังมีมิติที่มีความสำคัญอื่นๆควรพิจารณาเช่น มิติด้านความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การถ่ายทอดศิลปะวัฒนะธรรม ความสุขสงบของสังคม มลพิษสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ
สิ่งที่ผมอยากกระตุ้นให้ท่านคิดคือเมื่อดูค่าการพัฒนามนุษย์ของจังหวัดต่างๆแล้ว  จะเห็นว่า มีเพียง 5 จังหวัดที่มีการพัฒนาที่สูงมาก คือมีค่าการพัฒนามนุษย์ 0.9 ขึ้นไป มีเพียง 10 จังหวัดที่มีการพัฒนามนุษย์สูง มีค่าการพัฒนามนุษย์ในกลุ่ม 0.8 ที่เหลืออีก 61 จังหวัดยังอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีการพัฒนามนุษย์ปานกลางมีค่าการพัฒนามนุษย์ต่ำกว่า 0.8 ลงมา ตัวเลขทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของ การศึกษา สุขภาพ และรายได้ ของประชากรชาวไทย ที่ยังมีช่องว่างที่แตกต่างกันมากพอสมควร
เราจะทำอย่างไรให้มีการเติบโตอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันทางด้านการศึกษา การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข และด้านเศรษฐกิจ แก่ทุกจังหวัด? อะไรที่เราสามารถทำเพื่อช่วยให้การเติบโตของประเทศเป็นของทุกคน ไม่ใช่เพียงเพื่อ 15 เมืองใหญ่ของประเทศไทย?
นี่คือปัญหาพื้นฐานของประเทศไทยในเวลานี้ เป็นปัญหาของเราที่คนไทยทุกคนต้องหันหน้าเข้าหากัน และช่วยกันทำการแก้ไขปัญหา อย่างน้อยที่สุดให้เราหยุด การขยายของช่องว่างระหว่างคนรวย และคนจน ที่กำลังขยายตัวมากขึ้นในประเทศไทย
 Anna Lindh กล่าวว่า “โลกนี้ร่ำรวยกว่าแต่ก่อน และช่องว่างระหว่างความรวยและความจนก็กว้างขึ้น”
 ผมจะพูดอย่างไรดี? L อาเมน
จังหวัดที่มีการพัฒนามนุษย์สูงมาก Very High human development

อันดับ
จังหวัด
คะแนน
ประเทศที่เปรียบเทียบ
1
0.933
2
0.931
3
0.921
4
0.907
5
0.904


จังหวัดที่มีการพัฒนามนุษย์สูง  High human development

อันดับ
จังหวัด
คะแนน
ประเทศเปรียบเทียบ
6
0.889
7
0.868
8
0.850
9
0.849
10
0.825
11
0.815
12
0.805
13
0.805
14
0.802
15
0.800


จังหวัดที่มีการพัฒนามนุษย์ปานกลาง  Medium human development

16
0.798
17
0.798
18
0.782
19
0.778
20
0.763
21
0.762
22
0.758
23
0.758
24
0.758
25
0.756
26
Nong Khai (original calculate)
0.755
27
0.754
28
0.752
29
0.751
30
0.748
31
0.748
32
0.745
33
0.744
34
0.743
35
0.742
36
0.739
37
0.738
38
0.735
39
0.734
40
0.733
41
0.732
42
0.731
43
0.729
44
0.729
45
0.729
46
0.729
47
0.728
48
0.726
49
0.725
50
0.724
51
0.722
52
0.720
53
0.718
54
0.716
55
0.714
56
0.713
57
0.712
58
0.711
59
0.710
60
0.708
61
0.705
62
0.705
63
0.704
64
0.704
65
0.702
66
0.698
67
0.693
68
0.692
69
0.688
70
0.687
71
0.682
72
0.681
73
0.678
74
0.675
75
0.655
76
0.636

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น